Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest zawsze ustalane indywidualnie z każdym Klientem na podstawie jasno określonych zasad, przed rozpoczęciem współpracy.

 

W kancelarii stosuję trzy sposoby rozliczeń:

 

ikony_05

Ryczałtowe

Klient płaci określoną kwotę jednorazowo lb według umowy rozłożoną na raty

 

ikony_01

Według liczby przepracowanych godzin

Klient płaci określoną kwotę w zależności od ilości czas przeznaczonego na wykonanie pracy w jego sprawie, na podstawie zestawienia obejmjącego informację o zakresie czynności oraz czasie przeznaczonym na jej wykonanie. Rozliczenia dokonuję według stawki godzinowej indywidualnie ustalonej z klientem.

 

ikony_03

Stały ryczał miesięczny

W przypadku stałej obsługi prawnej klientom proponuję zawarcie mowy o świadczenie pomocy prawnej, w której określam przewidywany miesięczny limit czas pracy Kancelarii i związane z nim ryczałtowe wynagrodzenie. Kwota tak sutalonego honorarium, stanowi dla klienta stałą miesięczną opłatę.