W pracy zawodowej kieruję się zasadami etyki zawodowej i godności zawodu, które są dla mnie najwyższą wartością, a w relacjach z klientem stawiam na otwartość, szczerość i dyskrecję.

Formy pomocy prawnej

  • Udzielanie porad – przedstawianie propozycji rozwiązania problemu prawnego (forma ustna)

  • Przygotowywanie projektów umów, pism procesowych etc.

  • Przygotowywanie opinii prawnych – analiza problemu/zagadnienia prawnego i przedstawienie  jego rozwiązań

  • Udział w negocjacjach, mediacjach

  • Reprezentowanie klienta przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej, kompleksowe prowadzenie spraw sądowych

  • Stała obsługa prawna – prowadzenie wszystkich bieżących spraw klienta.